Despre limita dintre ficţiune şi realitate


Întrebarea care face încă obiectul diferitelor dezbateri în teoria literaturii se referă la raporturile dintre ficţiune şi realitate ; când anume ficţiunea încetează să fie doar ficţiune şi devine realitate ? Sunt, îndeobşte cunoscute două cazuri în care avem de a face cu grave confuzii de acest fel. Primul, mai aproape de epoca noastră, se… Citește mai mult Despre limita dintre ficţiune şi realitate