Gonind în căutarea senzaţionalului


De prea multe ori astăzi percepţia literaturii coboară până în zona anecdoticului, a biografismului (deşi termenul nu este acreditat de DOOM2, el este frecvent folosit astăzi) excesiv. În relaţia autor-text-cititor, textul se află în regres vizibil în timp ce autorul stârneşte din ce în ce mai mult interesul publicului prin biografia sa, de multe ori… Citește mai mult Gonind în căutarea senzaţionalului