Canonul literar ca ideologie


Multiplicaţi exemplul acesta, înmulţiţi-l cu numărul de naţiuni, căci el se regăseşte, în diferite proporţii, şi la polonezi, şi în literatura latino americană şi în cea japoneză, şi veţi constata că demersul unei ierarhizări relevante a literaturii universale e compromis încă din start. Singurul posibil canon transnaţional e un pur proces contabilicesc, sec, lipsit de spectaculozitate, care exclude ierarhizările… o simplă contopire a canoanelor naţionale. … Citește mai mult Canonul literar ca ideologie